Wolcorso Lievelde 2004

Het enige wolcorso dat bekend is, wordt gehouden in Lievelde Het corso vindt jaarlijks op de eerste zondag na Pinksteren plaats als onderdeel van het School- en volksfeest te Lievelde. Naast een optocht van (met wol beklede) corsowagens trekken verschillende muziekkorpsen door de straten.